i-Leasing szybki leasing przez interneti-Raty zakupy na raty przez internet

 

 
 Korzystanie z serwisu

1. Informacje ogólne

1.1 Właścicielem serwisu "www.maxkas.pl" jest firma MAXKAS JACEK GINDA z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnochowicka 137.

      NIP 6791769087, REGON 120248589

1.2 Punkt obsługi Klienta znajduje się w Krakowie, ul. Czorsztyńska 19 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17)

1.3 Linie wsparcia technicznego oraz sprzedaż czynne są cały tydzień (włącznie z niedzielami i świętami) w godz. 9-19

1.4 Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na warunki niemniejszego regulaminu

 

2. Definicje

2.1 Sprzedający - Firma MAXKAS JACEK GINDA

2.2 Kupujący - osoba składająca zamówienie poprzez sklep internetowy www.maxkas.pl

2.3 Koszyk - lista produktów i usług które zostały dodane przez Kupującego

2.4 Zamówienie - towary i usługi dodane do "Koszyka" przez Kupującego

2.5 Zawarcie umowy sprzedaży - złożenie zamówienia i uregulowanie należności

 

3. Zarządzenia danymi

3.1 Firma MAXKAS JACEK GINDA jest administratorem wprowadzonych przez Kupującego danych

3.2 Wprowadzone przez Kupującego dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów realizacji złożonego zamówienia

3.3 Dane nie będą przekazywana innym podmiotom

3.4 Kupujący ma prawo wglądu do wprowadzonych danych, ich modyfikacji oraz usunięcia

3.5 Dane przechowywane będą bezterminowo (do momentu otrzymania dyspozycji o ich usunięciu)
3.6 Dyspozycję usunięcia danych złożyć może wyłącznie ich Właściciel (Kupujący) lub Pełnomocnik
3.7 W przypadku śmierci Właściciela danych, dyspozycja ich usunięcia może zostać złożona przez osobę uprawnioną

 

4. Realizacja zamówień

4.1 Zamówienia wysłane są do 4 dni roboczych licząc od dnia zapłaty (wpływu na konto)

4.2 Zamówiony towar wysyłany jest zgodnie z wybraną przez Kupującego metodą

4.3 Koszt wysyłki oraz metoda wskazywana jest przez Kupującego w formularzu zamówieniowym

 
5. Realizacja zamówień - KASY I DRUKARKI FISKALNE

5.1 Zamówienie realizowane jest w ciągu 24 godzin od dnia zapłaty i dostarczenia przez Kupującego

      niezbędnych danych do przygotowania urządzenia

5.2 Po złożeniu zamówienia przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość email z prośbą o przesłanie

      danych niezbędnych do przygotowania zamówionego urządzenia
5.3 Urządzenie zostanie zaprogramowane i ufiskalnione zgodnie z przesłanymi danymi przez Kupującego
5.4 Urządzenie zostanie zgłoszone do wskazanego przez Kupującego Urzędu Skarbowego

5.5 Koszt wysyłki oraz metoda wskazywana jest przez Kupującego w formularzu zamówieniowym

 
6. Wysyłka
6.1 Koszty wysyłki oraz metoda wskazywane są przez Kupującego
6.2 W przypadku urządzeń z wysyłką bezpłatną - realizowana jest firmą kurierską DHL (paczka ubezpieczona)
6.3 W przypadku wyboru przez Kupującego wysyłki nieubezpieczonej - odpowiedzialność z ewentualne
      uszkodzenia powstałe w transporcie ponosi Kupujący
6.4 Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze paczek ubezpieczonych do sprawdzenia całości dostarczonego
      przez kuriera sprzętu.
6.5 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia paczki
6.6 Niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu uszkodzenie paczki
 
7. Reklamacje i zwroty
7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania sprzętu bez podania
      przyczyny
7.2 Odstąpienie od zakupu należy zgłosić elektronicznie na adres email: kontakt@maxkas.pl lub osobiście w
      naszym punkcie handlowym w Krakowie, ul. Czorsztyńska 19
7.3 W zgłoszeniu o odstąpieniu od umowy zakupu przesyłanym elektronicznie należy podąć dane Kupującego,

      nr faktury za sprzęt.

7.4 Sprzęt należy zwrócić w stanie nie noszącym śladów użytkowania, sprawny, nieuszkodzony.
7.5 Zwrot należności za sprzęt którego dotyczy odstąpienie przez Kupującego od umowy zakupu nastąpi do
      7 dni roboczych od otrzymania zwracanego sprzętu przez Sprzedającego
7.6 Zwrot nastąpi na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub gotówką w przypadku odbioru osobistego
      w naszym punkcie handlowym
7.7 Koszt zwrotu sprzętu będącego przedmiotem odstąpienia od umowy zakupu przez Kupującego ponosi
      Kupujący
7.8 W przypadku zwrotu ufiskalnionej kasy lub drukarki fiskalnej Kupujący ponosi koszt wymiany modułu fiskalnego
 
8. Gwarancja
8.1 Gwarancja na kupiony sprzęt realizowana jest przez firmę MAXKAS JACEK GINDA
8.2 Okres gwarancji oraz jej zasady określone są w Karcie Gwarancyjnej a w przypadku kas i drukarek fiskalnych
      w książce serwisowej
8.3 Koszty dostarczenia sprzętu będącego na gwarancji do punktu handlowego Sprzedawcy (serwisu) ponosi
      Kupujący, chyba, że gwarancja o której mowa w punkcie 8.2 mówi inaczej
 
9. Postanowienia końcowe
9.1 Firma MAXKAS JACEK GINDA nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone przez Kupującego
9.2 Firma MAXKAS JACEK GINDA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych poprzez sklep
      interentowy bez podania przyczyny
9.3 W przypadku odmowy realizacji zamówienia, gdy należność za zamówiony sprzęt została już uregulowana.
      Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej należności na wskazane przez Kupującego konto do 2
      dni roboczych.
9.4 W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się do
      poinformowania o tym Kupującego w ciągu 1 dnia roboczego.
9.5 Sprzedawca nie odpowiada za błędy powstałe z winy niezależnej od niego (np. błędy serwera z winy
      dostawcy usługi hostingowej)
wstecz
         
     
 
 
   
 
MAXKAS 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystajšc z naszego serwisu wyrażasz zgodę na naszš politykę dotyczšcš plików cokies.
Zobacz szczegóły dojazdu >        
     

Tanie kasy fiskalne, Kasy fiskalne Posnet, Kasy fiskalne Farex, Kasy fiskalne Datecs, Kasy fiskalne Emar, Kasy fiskalne Novitus, Kasy fiskalne Elzab, Kasy fiskalne Elcom, Kasy fiskalne Sharp, Kasy fiskalne Kraków, Drukarki fiskalne Kraków, Tanie drukarki fiskalne, Drukarki fiskalne Posnet, Drukarki fiskalne Emar, Drukarki fiskalne Elzab, Kasy online, Drukarki fiskalne Novitus, Kasy fiskalne online, Created by Nensuria - Freepik.com

Copyright © 2024 MAXKAS