Czytnik kodów Motorola LS 2208 RS232 (jasny) - Kliknij obrazek, aby zamkn±ć